Brandblussers zijn verplicht voor vrachtwagens. De minimale capaciteit van de brandblusser die nodig is hangt hierbij af van de maximaal toegestane massa. Brandblussers in België voor vrachtvervoer dienen van
een BENOR V-keuring voorzien te zijn. Een handige indeling hierbij:

  • Minder dan 3,5 ton: (alle personenwagens en kleine bestelwagens): Poederbrandblusser 1kg (ABC) met BENOR-label
  • Tussen 3,5 ton en 7,5 ton: Poederbrandblusser 2kg (ABC) met BENOR-label
  • Meer dan 7,5 ton: Poederbrandblusser 3kg (ABC)

Vrachtwagens met een trailer of oplegger

Deze categorie dient volgens de Europese regelgeving ook een aparte brandblusser voorzien te hebben voor de blussing van de lading.
  • Niet-ADR vervoer: een Poederbrandblusser 3kg (ABC).
  • ADR-vervoer: een Poederbrandblusser 6kg (ABC) voor 3,5 tot 7,5 ton of een poederbrandblusser 9kg (ABC) bij meer dan 7,5 ton. Deze is deze aan de buitenkant van de cabine geïnstalleerd in een kunststof beschermdoos.

Brandblussers in België voor vrachtvervoer dienen van een BENOR V-keuring voorzien te zijn.